ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน

เรามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน?

JUNE 19, 2013

เราได้ยินกันมามากเรื่องของการ “ทวงคืน” พลังงานเชื้อเพลิงในไทย ตั้งแต่ว่า “ไทยเป็นซาอุฯ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ไปจนถึงคำกล่าวที่ว่าเราเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆ แต่กลับขายคนไทยแพง คำกล่าวเหล่านี้มีความเป็นจริงเท็จเพียงใด? และข้อเท็จจริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร?

เริ่มจากคำถามที่ว่า จริงๆ แล้วเรามีทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติแค่ไหน? ในการตอบคำถามนี้เราต้องพิจารณาตัวเลขหลายชุด ได้แก่

  • ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้ว หมายถึงปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกำเนิดที่สามารถนำออกมาใช้ได้ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว
  • อัตราการผลิต คือปริมาณที่บอกว่าเราสามารถผลิตปิโตรเลียมได้วันละเท่าใด เช่น ในบางประเทศอาจจะมีปริมาณสำรองมาก แต่มีการขุดขึ้นมาใช้ในอัตราที่น้อย เป็นต้น
  • จำนวนปีที่สามารถผลิตได้ บอกเราว่าหากเราขุดทรัพยากรขึ้นมาใช้ในอัตราที่ขุดอยู่ในปัจจุบัน เราจะสามารถขุดขึ้นมาในอัตรานี้ไปได้อีกกี่ปีก่อนที่จะหมด คำนวนโดยนำปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วหารด้วยอัตราการผลิต
  • อัตราการบริโภค คือปริมาณการใช้ทรัพยากรนั้นในแต่ละวัน สำหรับบางประเทศอาจจะมีอัตราการผลิตที่สูงเกินพอความต้องการบริโภค เช่นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน แต่สำหรับบางประเทศอาจพบว่าอัตราการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ข้อมูลจากรายงาน “ถาม-ตอบยอดฮิต จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย[1]”ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจาก “BP Statistical Review of World Energy 2012[2]” พบว่าประเทศที่น่าสนใจต่างๆ มีสถิติเกี่ยวกับทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังนี้

ก๊าซธรรมชาติ[1]
ลำดับ ประเทศ ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้ว
(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต)
อัตราการผลิต
(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)
จำนวนปีที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้
(ปี)
อัตราการบริโภค
(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)
1 รัสเซีย 1,574.98 0.0587 73.47 0.0411
5 สหรัฐอเมริกา 299.82 0.0630 13.04 0.0668
6 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 287.82 0.0096 82.13 0.0096
13 สาธารณรัฐประชาชนจีน 107.75 0.0099 29.76 0.0127
14 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 104.71 0.0073 39.22 0.0037
15 มาเลเซีย 86.01 0.0060 39.41 0.0028
42 ไทย 9.94 0.0036 7.61 0.0045

PetroleumThai-infographic-Proved-Reserves-of-Natural-Gas

 

น้ำมันดิบ[1]
ลำดับ ประเทศ ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้ว
(ล้านบาร์เรล)
อัตราการผลิต
(บาร์เรลต่อวัน)
จำนวนปีที่ผลิตน้ำมันดิบได้
(ปี)
อัตราการบริโภค
(บาร์เรลต่อวัน)
1 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา 296,500 2,720,300 298.62 831,960
2 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 265,400 11,161,000 65.15 2,856000
8 สหพันธรัฐรัสเซีย 88,180 10,280,000 23.50 2,961,000
11 สหรัฐอเมริกา 30,870 7,841,000 10.79 18,835,470
15 สาธารณรัฐประชาชนจีน 14,710 4,089,660 9.86 9,758,000
23 มาเลเซีย 5,860 572,970 28.02 608,000
26 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4,400 328,150 36.74 358,000
28 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4,040 941,750 11.75 1,430,000
29 ออสเตรเลีย 3,870 483,660 21.94 1,003,000
47 ไทย 440 345,130 3.51 1,080,000

PetroleumThai-infographic-Proved-Reserves-of-Oil

จากตัวเลขเหล่านี้ จะเห็นว่าประเทศที่เป็นแหล่งผลิตและสะสมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติใหญ่ในโลกได้แก่ประเทศรัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ส่วนอีกหลายประเทศแม้จะมีการผลิตน้ำมันดิบที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฯลฯ

สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พบว่ามีปริมาณสำรองและอัตราการผลิตน้ำมันดิบที่ค่อนข้างน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แต่มีก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยในกรณีมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้นสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากกว่าความต้องการบริโภคในแต่ละวัน

สำหรับประเทศไทย เรามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบสำรองที่พิสูจน์แล้วอยู่ลำดับที่ 42 และ 47 ของโลกตามลำดับ แต่อัตราการผลิตของเราไม่เพียงพอต่ออัตราการบริโภคในแต่ละวัน เราผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียง 80% และผลิตน้ำมันดิบได้เพียง 32% ของความการบริโภคภายในประเทศในแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านั้น หากเรายังคงผลิตด้วยอัตรานี้ เราจะมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบเหลือต่อไปเพียง 7.6 และ 3.5 ปี ตามลำดับ

เห็นได้ว่า หากเราดูอัตราการผลิตเทียบกับอัตราการบริโภคและปริมาณสำรองที่เหลืออยู่แล้ว สถานการณ์พลังงานของเรานับได้ว่าอยู่ในขั้น “ค่อนข้างวิกฤต” และห่างไกลจากการเป็น “ซาอุฯ​ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่หลายๆ คนกล่าวอ้างยิ่งนัก

แล้วทุกวันนี้เราเอาน้ำมันที่ไหนมาเสริมความต้องการที่เกินกว่าอัตราการผลิต? คำตอบย่อมเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการนำเข้า ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ต้องพึ่งการนำเข้าทรัพยากรเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

 

http://whereisthailand.info/2013/06/proved-reserves-of-oil-natural-gas/

Advertisements

About artidj

I started working as a field engineer in Oil & Gas industry back in 1996. I do this news clipping of the industry and the geography I am interested in, mainly for my own information. I'm glad you find it useful.
This entry was posted in Thailand and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s